„Повишаване на капацитета на общините за изпълнение на публичните им функции, свързани с прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие по линия на ПРР – партньорства, идентифициране на проектни идеи и добри практики“

НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 18 до 20 октомври 2023 г., к. к. Боровец, хотел „Рила“ обучение на тема: „Повишаване на капацитета на общините за изпълнение на публичните им функции, свързани с прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие по линия на ПРР – партньорства, идентифициране на проектни идеи и добри практики“

В обучението се включиха 31 експерти от 4 общини - Благоевград, Ямбол, Пловдив и Гоце Делчев.

Темите включени в програмата включваха обсъждане на:

 • Европейска и национална нормативна уредба по подхода ИТИ;
 • Механизми за изпълнение на интегрирания териториален подход;
 • Специфични изисквания на ПРР и на другите национални програми за прилагане на подхода ИТИ;
 • Специфични изисквания и добри практики по създаване на партньорства;
 • Идентифициране на проектни идеи, определяне на приложимия режим на държавна помощ и изискванията за осигуряване на съответствие с този режим;
 • Специфики на подхода ИТИ по линия на ПРР - Концепции за ИТИ, Функции и ангажименти на звената за подбор, Функции и ангажименти на РСР; Критерии и методика за подбор според вида на КИТИ;
 • Специфики на подхода ИТИ по линия на ПРР - Идентифициране на приоритетни, реалистични и с възможности за финансиране инвестиции, проектни предложения и/или проектни идеи, примерни модели за концепции за ИТИ;
 • Представяне на добри практики от страни-членки на ЕС по прилагане на подхода ИТИ
 • Изводи от първия прием за кандидатстване с концепции за ИТИ.

Ключови говорители по темите:

 • Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив ЕООД
 • Веселка Иванова, началник-отдел „Програми и проекти на общините“, НСОРБ
 • Стефка Сарафова, консултант-експерт по прилагане на ИТИ подхода
 • Маргарита Борисова, консултант-експерт по прилагане на ИТИ подхода

Обучението е част от индикативната програма на НСОРБ-Актив за организиране и провеждане на тематични и специализирани обучения, работни групи и семинари, участия в програми/посещения в страната и чужбина за обмяна на опит във връзка с прилагането на интегрираното териториално развитие от общините, бенефициенти на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г

« Назад
Календар на събитията

декември 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31