Услуги

Фирма „НСОРБ Актив”ЕООД изпълнява следните услуги:

1.Проучване за общинско финансиране

По кои програми можете да кандидатствате?

В периода 2007-2013 г. за България имаше заделени над 11 млрд. евро. Четири от тях бяха предназначени за развитие на селските райони и за директни субсидии за селскостопанските производители, а 7 млрд. евро за инвестиции в проекти по различните оперативни програми със средства от трите европейски структурни фонда – Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд.

В периода 2014-2020, съгласно новите правила държавите членки трябва да изготвят и приложат стратегически планове с инвестиционни приоритети, свързани с следните пет фонда:

 • Европейски фонд за регионално развитие
 • Европейски социален фонд
 • Кохезионен фонд
 • Европейски фонд за морско дело и рибарство
 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Вижте, кой фонд, коя програма финансира:

ОП Региони в растеж

ЕФРР

ОП Развитие на човешките ресурси

ЕСФ

ОП Наука и образование за интелигентен растеж

ЕСФ/ЕФРР

ОП Иновации и предприемачество

ЕФРР

ОП Транспорт и транспортна инфраструктура

КФ/ЕФРР

ОП Околна среда

КФ/ЕФРР

ОП Добро управление

ЕСФ/ЕФРР

Програмата за морско дело и рибарство

ЕФМДР

Програма за развитие на селските райони

ЕЗФРСР

Ние можем:

 • да определим какви финансиращи програми са подходящи за Вашата община;
 • да опишем стъпките, които трябва да предприемете за да кандидатствате;
 • да подготвим презентация пред Вас и Вашите служители за възможностите и необходимите действия, които трябва да се предприемете;
 • да окажем съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция;
 • да съдействаме при избор на партньори за Вашият проект;

2. Подготовка на общински проекти

Проектите представляват искания за безвъзмездно финансиране по планирани от Вашата община дейности – в инфраструктура, инвестиции в оборудване, в обучение на заетите, в иновации.Всяка схема има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение.

Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.

Нашите експерти ще Ви окажат пълно съдействие и ще Ви ориентират в изискванията и условията на избраната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Ние можем:

 • да опишем стъпките, които трябва да предприемете при кандидатстване;
 • да подготвим основните документи за кандидатстване – формуляри, заявления, предпроектни проучвания;
 • да Ви консултираме относно видовете разходи и дейности, които трябва да се заложат;
 • да попълним необходимите декларативни документи според изискванията;
 • да подготвим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите;

3. Управление на общински проекти

Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на подаденото проектно предложение е управлението на проекта. Това е критичен етап, тъй като от управлението се определя и финалното плащане, т.е. реалното финансиране, което ще получите по съответната програма. По време на изпълнение на проекта, Вашата община провежда тръжни процедури за избор на доставчици, отчита всички извършени дейности и разходи в междинни отчети, подготвя финален отчет на проекта и заявления за изплащане на финансовата помощ. Ние сме до Вас през целият път. Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през този етап – от консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация, до управлението на направените по бюджета разходи.

Ние можем:

 • да изготвим план за изпълнение на проекта;
 • да подготвим тръжната документация и да Ви помогнем да проведете с успех тръжните процедури за избор на подизпълнители;
 • да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
 • да подготвим междинни и финални отчети;
 • да структурираме цялостната документация в проектно досие;
 • да Ви съдействаме в дейностите по визуализация и публичност;

 

Ако се интересувате от нашите услуги, моля изпратете ни Вашето запитване на имейл: s.georgieva@namrb.org

Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30