Проекти

Текущи проекти

Изпълнени проекти

Услугата включва:

 • анализ на предлаганото в България публично финансиране, съобразено с интересите на клиента;
 • определяне параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на клиента и изискванията на конкретната програма;
 • контакт с потенциални партньори и изпълнители;
 • изготвяне на анализи и проучвания във връзка с подготовката на проекта (прединвестиционни проучвания, анализ разходи-ползи, финансов анализ, маркетингови проучвания и др.);
 • подкрепа в изготвянето на административни документи, свързани с подготовката на проекта (съпътстващи документи, решения за общинския съвет и др.);
 • Разработване на проектното предложение и подготовка на необходимата документация за кандидатстване;
 • окомплектоване и внасяне на готовия проект в съответната институция;
 • консултантска помощ в процеса на оценяване на проектното предложение до сключването на договор с финансиращата институция.
 • консултантска помощ при подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици по проекти, в съответствие с нормативната уредба и изискванията на договарящия орган по съответната програма;
 • административно управление на изпълнението на проекта - провеждане на кореспонденция с всички заинтересовани страни по проекта; съставяне на всички отчети и доклади; изготвяне на искания за плащане; изготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети/доклади;
 • изпълнение на мерките за публичност.

 

Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30