Национална среща на общинските експерти по образование

Национална среща на общинските експерти по образование

Още в първото си издание, събитието показа необходимостта от подобен форум за общинските експерти ангажирани с проблемите и потребностите на българското образованието. Срещата постави на дневен ред най-полезните и актуални теми с цел формулиране на мерки за провеждането на интегрирана политика за просвета с личностно и професионално развитие на децата и младите хора в България.   

Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Събитието има за цел да подкрепи общините в усилията им за повишаване на експертните знания, умения и капацитет за качествено изпълнение на ангажиментите и отговорностите им в сферата на стопанската дейност. Участниците в него - управители и ръководители на общински предприятия и търговски дружества, кметове, председатели и съветници в общинските съвети обсъждат актуални въпроси и споделят опит и управленски решения за по-ефективно предоставяне на публични услуги и повишаване на качеството им.

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Срещата през годините се утвърди като място за конструктивен диалог и привлича широк кръг експерти по устройствено планиране и инвестиционно проектиране от общините: главни архитекти, заместник-кметове, общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети. Целта на Събитието, е представителите на местната и централната власти да търсят заедно по-добри и ефективни решения в областта на устройственото планиране, инвестиционния процес и благоустрояването на населените места.  

Национална среща на финансистите от общините

Национална среща на финансистите от общините

Срещата през годините се утвърди като място за споделяне на опит и водене на откровен дебат за развитието на местните финанси. Събитието и в своето двадесет и трето издание, ще предостави широка трибуна на общинските експерти да споделят опита си, така че да може да бъде ползван и доразвиван в името на по-успешното и ориентирано към гражданите управление, с грижа за общинската хазна.       

Национална среща на секретарите на общини

Национална среща на секретарите на общини

Целта на форума е да се дискутират в работен режим всички актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на секретарите на общините и повишаване на управленската и организационна култура на местната власт в България. Събитието си поставя за задача да подкрепи общините в усилията им да надграждат върху постигнатите професионални знания и умения, за по-голяма гаранция на доброто управление на общинските публични услуги.

Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“

Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“

Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ се организира от „НСОРБ-Актив“ от 2006 г. То се провежда в рамките на най-голямото събитие на НСОРБ -  Годишната среща на местните власти, в която участват над 600 общински лидери – кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, секретари и ключови експерти. 

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

Целта на събитието е да бъде платформа за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините и за провеждането на конструктивни дискусии между представителите на местната и централната власти за подобряване на взаимодействието при предоставянето социални и здравни услуги.

Национална среща на евроекспертите от общините

Национална среща на евроекспертите от общините

През годините срещата се превърна в зона за диалог между експертите от общините и управляващите органи в съвместните им действия по усвояването на европейските средства  в усилията им за по-ефективното ползване на еврофондовете. Бизнесът също намери своето място като пълноценен партньор на това събитие.

Календар на събитията

ноември 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5