Национална среща на общинските експерти по образование

Национална среща на общинските експерти по образование

Още в първото си издание, събитието показа необходимостта от подобен форум за общинските експерти ангажирани с проблемите и потребностите на българското образованието. Срещата постави на дневен ред най-полезните и актуални теми с цел формулиране на мерки за провеждането на интегрирана политика за просвета с личностно и професионално развитие на децата и младите хора в България.   

Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Събитието има за цел да подкрепи общините в усилията им за повишаване на експертните знания, умения и капацитет за качествено изпълнение на ангажиментите и отговорностите им в сферата на стопанската дейност. Участниците в него - управители и ръководители на общински предприятия и търговски дружества, кметове, председатели и съветници в общинските съвети обсъждат актуални въпроси и споделят опит и управленски решения за по-ефективно предоставяне на публични услуги и повишаване на качеството им.

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Срещата през годините се утвърди като място за конструктивен диалог и привлича широк кръг експерти по устройствено планиране и инвестиционно проектиране от общините: главни архитекти, заместник-кметове, общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети. Целта на Събитието, е представителите на местната и централната власти да търсят заедно по-добри и ефективни решения в областта на устройственото планиране, инвестиционния процес и благоустрояването на населените места.  

Национална среща на финансистите от общините

Национална среща на финансистите от общините

Форумът е най-голямото и най-дългогодишното експертно събитие на НСОРБ, което през годините се утвърди като място за обмен на идеи и практики, за професионален и експертен дебат с представителите на централната власт, за формулиране на политики и търсене на нови решения за развитие и подобряване управлението на местните финанси. В събитието участват общинските финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, заместник-кметове с ресор бюджет и финанси, общин...

Национална среща на секретарите на общини

Национална среща на секретарите на общини

Целта на форума е да се дискутират в работен режим всички актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на секретарите на общините и повишаване на управленската и организационна култура на местната власт в България. Събитието си поставя за задача да подкрепи общините в усилията им да надграждат върху постигнатите професионални знания и умения, за по-голяма гаранция на доброто управление на общинските публични услуги.

Национален форум на общинските данъчни експерти

Национален форум на общинските данъчни експерти

Целта на форума е в дискусионен формат общинските данъчни експерти да обсъждат възможностите за подобряване и осъвременяване на правилата и процедурите по ЗМДТ, предоставянето на електронни услуги и електронен обмен на данни; повишаване събираемостта на данъчните и неданъчните приходи и в конструктивен диалог с експертите от другите заинтересовани институции да търсят оптимални решения за подобряване на взаимодействието и за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“

Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“

Изложението „Общинско ЕКСПО“ се организира от „НСОРБ-Актив“ от 2006 г. То се провежда в рамките на най-голямото събитие на НСОРБ -  Годишната среща на местните власти, в която участват над 600 общински лидери – кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, секретари и ключови експерти. 

Национална среща на евроекспертите от общините

Национална среща на евроекспертите от общините

През годините срещата се превърна в зона за диалог между експертите от общините и управляващите органи в съвместните им действия по усвояването на европейските средства  в усилията им за по-ефективното ползване на еврофондовете. Бизнесът също намери своето място като пълноценен партньор на това събитие.

Форум Подготовка на общински бюджет

Форум Подготовка на общински бюджет

В началото събитието се организира като обучение за финансистите на общините предимно за технологията на бюджетния процес. През годините събитието се утвърждава като място, на което се дискутират и коментират всички актуални за текущата година теми в планирането на общинските бюджети и в общинската приходна политика.

Календар на събитията

юли 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/3
 • 11
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/3
 • 12
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 3/3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4