Обучение „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба”
Обучение „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба”

Над 60 експерти от общинските администрации участваха в обучението „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба”. По темата „НСОРБ – Актив“ ежегодно включва форум в своята програма, поради динамиката в правната рамка в тази област и големия интерес от страна на общините.

Лектор бе Ваня Новакова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет. Тя предостави детайлна и специфична информаци свързана с конкретните промени в актовете, регламентиращи работата на държавните служители и задълженията на общинските администрации по подбора, назначаването и професионално развитие на състава, както и изчерпателни указания за целия процес на подготовка и  подбор на държавни служители.

Участниците бяха задълбочено запознати с приетите на последното заседание на МС и обнародвани в днешния брой на ДВ промени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при  по мобилност на държавните служители, както и с последните изменения в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Лекторът даде насоки по прилагането им и даде отговори на много практически проблеми.

В обучението бяха представени и новите моменти в Наредбата за документите за заемане на държавна служба. Подробно бе очертана конкурсната процедура, обстойно бяха обсъдени и допълнителните изисквания към кандидата за заемане на държавна служба–  какво представляват и дали и как да бъдат използвани. Бяха засегнати и промените в изискванията при кандидатстване, условията за прозрачност и публичност в конкурсната процедура, новите задължения на конкурсната комисия, както и провеждането на конкурса чрез тест.

Г-жа Новакова даде указания какви да бъдат незабавните действия на общинските експерти по управление на човешките ресурси във връзка с прилагането на новите правила, като в допълнение всички участници в обучението ще получат и подготвен от нея обобщен  материал с детайли по прилагането им във вътрешните правила. Бяха споделени добри практики, приложими за държавната администрация

Всички въпроси от участниците бяха дискутирани подробно, а г-жа Новакова се ангажира на неизяснени докрай казуси да поучат отговор писмено след консултации и съгласуване с по-широк кръг от експерти в областта.

« Назад
Календар на събитията

май 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6