Уебинар „Подкрепа за местните власти за въвеждане и подобряване качеството на Планове за устойчива градска мобилност“
Уебинар „Подкрепа за местните власти за въвеждане и подобряване качеството на Планове за устойчива градска мобилност“

„НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество” ( Клуб УРГО), проведе на 30 март уебинар на тема „Подкрепа за местните власти за въвеждане и подобряване качеството на Планове за устойчива градска мобилност“, в който се включиха 59 представители на 34 общини.

Участниците бяха, както управители на общински търговски дружества, консултанти на общините в подготовката на техните планове, общински експерти свързани с разработване на проекти, така и общински съветници и заместник-кметове.

Форумът се организира в отговор на запитванията на общините по повод предложената им от НСОРБ-Актив подкрепа за разработването или актуализацията на вече съществуващи Планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ).

Ключов говорител на събитието беше доц. Лучия Илиева, председател на УС на Клуб УРГО, организацията-контактна точка за България на ЕК относно устойчивата мобилност. Тя аргументира необходимостта от разработването на ПУГМ и значимостта им за развитието на градовете, като подчерта, че това е процес не само на изработка, но и на непрекъсната актуализация, оптимизация, наблюдение и мониторинг от ангажираните институции и всички заинтересовани страни.

Доц. Илиева отбеляза, че към настоящия момент, съгласно проекта на бъдещата Програма за развитие на регионите, мерки за насърчаване на устойчива градска мобилност ще бъдат финансирани от програмата при наличие на ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска мобилност в съответните ПУГМ, част от ПИРО/ИТСР на регионите от ниво 2. Същите следва да бъдат в съответствие с Пакета за устойчива градска мобилност на ЕК и да съдържат всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност съгласно Концепцията за планове за устойчива градска мобилност (Приложението към Съобщение на Комисията COM(2013) 913 ). Този стратегически документ на общините е задължително условие при кандидатстване за финансиране за периода 2021-2027 г. за средства от ЕФРР, респективно от Програмата за развитие на регионите (ПРР).

Лекторът представи подходите за планиране на устойчивата градска мобилност, основните аспекти на ПУГМ, етапите на разработване им, както и тяхната структура, цели, приоритети и сценарии за развитието им. Тя се спря подробно на предизвикателствата на градската мобилност и решенията, които предлага за тях ПУГМ. В презентациите бяха посочени и връзките на ПУГМ с други общински планове и програми

Уебинарът даде отговор на основния въпрос защо градовете се нуждаят от ПУГМ и необходимостта от такива дори в малките населени места. Като пример бе посочено, че в много европейски страни, включително наши съседи, дори в Сърбия, която не е член на Европейската общност, също се разработват усилено на всякакво ниво такива планове. На места дори със закон, както е в Румъния, градовете с над 50 000 жители са задължени да имат такъв план. В Словения това е практика за всяко, дори и най-малкото, населено място.

Плановете за устойчива градска мобилност целят стимулиране на балансираното развитие и подобрената интеграция на различните видове градска мобилност, насочена най-вече към хората. Поради това се поставя акцент върху участието на гражданите и заинтересованите страни и се насърчават промени в поведението по отношение на мобилността.

При проявен от общините интерес, експертите на НСОРБ-Актив и Клуб УРГО могат да предоставят консултантски услуги за разработване на ПУГМ; повишаване на капацитета с обучения по ПУГМ; предоставяне на консултации по внедряване на мерките по приетите ПУГМ; актуализация на ПУГМ, обмяна на опит и др.

« Назад
Календар на събитията

май 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6