Общи условия за участие в провежданите от НСОРБ-Актив ЕООД обучения

Регистрация за участие:

 • Регистрацията за участие се прави он-лайн и е индивидуална (за всеки участник се попълва отделна форма „Регистрация“).
 • Попълват се актуални данни, като всеки регистрирал се посочва дали желае данните за контакт (електронен адрес и телефони) да бъдат или да не бъдат споделени с другите участници в съответното обучение.
 • Данните за контакт се ползват само за организационната работа на НСОРБ-Актив и не се споделят с други лица без изричното съгласие на участника.

Срокове за регистрация:

 • Регистрацията се извършва в определен срок. След изтичането му, по изключение, могат да се приемат заявки, след осъществен контакт със служител на фирмата.
 • За записан се счита всеки участник, за когото има заплатена такса. В случай на забавяне на внасянето на таксата, новите срокове се уточняват индивидуално след разговор със служител на фирмата.

Такси за участие:

 • За участие в обученията се заплаща такса, която включва: семинарна такса, логистично осигуряване на обучението, изхранване и нощувки за участниците.
 • За всяко обучение се формира съответна такса.
 • При попълването на он-лайн формата за регистрация участниците отбелязват как ще участват – без нощувка или с нощувка в единична/двойна стая. При настаняване в двойна стая се посочват имената на другия участник и от коя община/организация е.
 • За участници, пътуващи от по-далечни разстояния има възможност за резервация на допълнителни нощувки на преферинциални цени в деня преди обучението.
 • Обявените такси са крайна цена за участник (според избрания от него начин на участие) и са с включен ДДС.
 • Таксите се заплащат в рамките на предварително обявен срок, по банков път на посочена от НСОРБ-Актив сметка в секцията „Условия за участие“ на страницата на конкретното обучение.
 • За всички участници от една община/организация се издава обща фактура за внесените такси. Фактурите се получават в първия ден на обучението по време на регистрацията на участниците.
 • При отказ от участие, след изтичане на определените срокове, се възстановяват до 50 % от платената такса.

НСОРБ-Актив ЕООД си запазва правото:

 • Да отлага или отменя обявени обучения. При отмяна на обучение преведените такси за участие се възстановяват в пълен размер.
 • Да променя теми, лектори и часове в програмата на съответното обучение, като за това своевременно информира регистриралите се участници. 
Календар на събитията

април 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Дискусионен форум "Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи."
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2