УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Организацията и провеждането на международни, национални и регионални събития за местната власт е една от основните дейности на НСОРБ-Актив. През 2016 г. бяхме организатор на общо осем национални събития. Шест от тях са с изградени през годините традиции, а две са изцяло нови. В тях се включиха общо над 1200 участници от общини, партньорски организации, представители на централната власт и бизнеса.

В почти всички събития като спонсори, партньори и рекламни участници активно се включиха фирми, които имат установени или търсят създаването на нови партньорски отношения с общините. Целите на тяхното участие са две – от една страна, те подпомагат финансово провеждането на събитията и намаляват разходите на общините, а от друга – дават възможност за запознаване с корпоративните модели на управление

Използваме случая за да благодарим сърдечно за доброто партньорство и подкрепата, която сте ни оказвали не само през 2016 година, но и назад във времето и в същото време да изразим надежда, че установените отношения ще продължат и ще се развиват във взаимен интерес. Като продължение на традиционно добрите ни взаимоотношения, се обръщаме към вас с ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО и през 2017 година.

Ако имате интерес за партньорство в някое от събитията от Календара за 2017 година, ето още няколко причини да направите това:

 • ще можете да осигурите престиж на Вашата компания и да осъществите връзки с потенциални клиенти сред местните власти;
 • ще представите своята дейност, продукти и услуги пред селектирана аудитория от опитни и квалифицирани общински лидери и/или служители;
 • ще се запознаете с конкретни проекти или бъдещи инвестиционни намерения на общините.

Тук ще намерите информация само за някои от възможностите да се включите в националните форуми.

Готови сме да предоставим условия, които максимално да отговорят на Вашите интереси, дейност и изисквания и ще се радваме да откриете сред предложите пакети  най-подходящата за Вас форма на участие.

 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

Като Генерален спонсор на някое от Събитията ни, компанията Ви ще има възможност за присъствие в програмата на целия форум. Ще можете да направите приветствие и презентация пред всички участници, ще имате място във всички информационни и рекламни материали за Събитието – покани, конферентни материали, съобщения. Вашата фирма ще бъде популяризирана преди и след Събитието чрез каналите за комуникация на Сдружението. Ще разполагате с ексклузивни права за брандинг на цялото Събитие и ще имате възможност да ползвате изложбено пространство. Ще можете да участвате при преференциални условия в Търговското изложение „Общинско Експо“, в рамките на Годишната среща на местните власти през месец октомври.

 

СПОНСОР НА ОТДЕЛНА СЕСИЯ от Програмата на събитието

Тази опция Ви дава възможност да направите приветствие и своя презентация до 10 минути в работна сесия от Програмата на Събитието. Залата за съответната сесия ще бъде брандирана от Вас и ще имате възможност за разпространение на рекламни материали в рамките на сесията. Ще Ви популяризираме и чрез каналите за комуникация на НСОРБ и в съобщенията и новините за Събитието. Логото на фирмата Ви ще присъства в Програмата на Събитието и в заставката на съответната сесия.

 

УЧАСТИЕ СЪС СОБСТВЕН ФОРУМ в Програмата на Събитието

Темата на форума, Програмата, говорителите, презентациите и материалите за него се подготвят от фирмата, след съгласуване с организаторите. Съдържанието трябва да е по актуална и съобразена с потребностите на българските общини тема. Форумът става част от официалната Програма на Събитието, наравно с другите планирани от организаторите теми.

 

СПОНСОР НА РЕГИСТРАЦИЯ

Този пакет Ви дава възможност да присъствате по запомнящ се начин на мястото, през което преминават всички участници в съответното Събитие – регистрацията. Ще можете да се рекламирате чрез брандинг на мястото за регистрация на участниците, логото на фирмата Ви ще присъства на табелите и списъците за регистрация, както и на анкетното проучване за Събитието. Ваш екип ще може да раздава рекламни материали при регистрацията на участниците.

 

СПОНСОР НА КОНФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ

Можете да участвате в Събитието чрез осигуряване за участниците на брандирани конферентни папки, ленти-баджове и други конферентни материали, след съгласуване с организаторите.

 

НАЕМ НА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ

Предоставяме Ви възможност за наемане на открита и/или закрита изложбена площ (със или без застрояване с щандове) за представяне на продукти, услуги, машини и съоръжения, както и да направите демонстрации или тестови изпитания пред участниците в Събитието.

 

ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ  

Освен наемането на изложбено пространство, можете да презентирате Вашите продукти, услуги и успешни проекти чрез многократно излъчване на рекламен клип с продължителност до 30 секунди на екраните преди и след работните сесии за целия период на Срещата.

 

РЕКЛАМЕН УЧАСТНИК

Рекламни материали на Вашата фирма ще бъдат поставени в папките на участниците, а Ваш екип ще има възможност да раздава рекламни материали при регистрация на участниците.

 

СПОНСОР НА КАФЕ–ПАУЗА

Това е още една добра възможност да се рекламирате пред участниците в нашите събития. Тя Ви носи права да брандирате местата за провеждане на кафе-паузите, да разпространявате Ваши рекламни материали по време на кафе-паузата, както и да поставите рекламни вложки в конферентните папки на участниците. При техническа възможност, кафето може да се сервира в чаши с Вашия бранд.

 

СПОНСОР НА КОКТЕЙЛ

Когато в Програмата на Събитието има предвиден коктейл, Вие може да достигнете до нашата аудитория именно чрез тази рекламна опция. Тя включва възможност за брандинг на залата за коктейла, приветствие при откриването му, организиране на промоционални активности по време на провеждането му (даване на приз, викторина, томбола и др.). Логото на фирмата Ви ще присъства в Програмата на Събитието, а Ваши рекламни вложки ще бъдат поставени в конферентните папки на участниците. Ще разполагате и с право за разпространение на рекламни материали по време на коктейла.

 

СПОНСОР НА ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

Официалната вечеря е важен компонент от нашите събития, който събира всички участници на едно място. Спонсорството на вечерята Ви дава възможност да стигнете до тях по атрактивен начин. Ние Ви предоставяме права за брандинг и украса на мястото, където се провежда официалната вечеря, възможност да отправите поздравление към гостите на вечерята, да организирате промоционална активност (даване на приз, викторина, томбола и др.).

 

СПОНСОР НА РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА

Ще можете да осигурите развлекателната Програма по време на официалната вечеря, след съгласуване с организатора.

 

 

Разбира се, готови сме да обсъдим с Вас и всяка друга идея, стига да можем да осъществим нейното реализиране.

 

За повече информация:
София Михова, Мениджър „Събития“,
“НСОРБ –Актив” ЕООД
тел. 02/ 94 34 467, 94 34 468,
GSM: 0882 037845
e-mail: s.mihova@namrb.org
Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30