НСОРБ
НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната. 

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Целта на сдружението е силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно самоуправление.   

Дейността на НСОРБ е фокусирана в три основни направления:

 • Представителство и защита на общините пред органите на централната власт: изследвания, анализи, оценка и разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на политиката по отношение на местното самоуправление, лобиране;
 • Подкрепа на общините при осъществяване на техните правомощия: проучване мненията на общинитеи разработване на консенсусни позиции и стратегии; предоставяне на широк спектър от консултации, обучителни програми, издаване на тематични справочници и консултативни разработки, предоставяне на собствен Център за обучение на общините;
 • Участие в български и международни форуми и организационно укрепване на НСОРБ.

“НСОРБ - Актив” ЕООД е учредено с решение на ОС на НСОРБ от 25 април 2005 г. и е еднолична собственост на НСОРБ. Създаването на дружеството е продиктувано от желанието на собственика да осигури за общините качествени услуги на конкурентни цени, както и добавена стойност за дейностите на НСОРБ. Фирмата е регистрирана с решение на СГС 108/2006 от 26.01.2006 г. 

 

Уебсайт на НСОРБ: http://www.namrb.org/

Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30