НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).
НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).
НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).
НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).
НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).
НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).
НСОРБ-Актив ЕООД проведе от 23 до 25 август 2023 г. в гр. Пловдив Тематично обучение на тема „Повишаване на капацитета на общините за прилагане на интегрирано териториално развитие“ (за общините от ЮЦР и ЮИР).

В обучението се включиха 34 експерти от 10 общини (от ЮЦР от общините Пловдив, Хасково, Кърджали, Крумовград, Родопи, Свиленград и Пазарджик; от ЮИР – Ямбол, Павел баня, Несебър).

Темите включени в програмата включваха обсъждане на:

 • Нормативна уредба и механизъм за прилагане на ИТИ подхода;
 • Условия и изисквания за реализиране на подхода ИТИ, включително подготовка на концепции за ИТИ – допустими бенефициенти; типове концепции; териториален обхват на инвестициите; източници на финансиране и бюджет за реализиране на ИТИ подхода;
 • Специфичните изисквания на програмите подкрепящи подхода ИТИ;
 • Специфични изисквания за работа в партньорство;
 • Критерии и методика за подбор и оценка на концепции за ИТИ и ролята на РСР в процеса;
 • Специфичните изисквания за попълване на формуляра за кандидатстване с КИТИ във връзка отворена процедура на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. - BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Ключови говорители по темите:

 • Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив ЕООД
 • Радка Русева, експерт „Програми и проекти“, НСОРБ-Актив ЕООД
 • Веселка Иванова, началник-отдел „Програми и проекти на общините“, НСОРБ
 • Теменужка Николова, консултант-експерт по прилагане на ИТИ подхода
 • Александра Павлова, консултант-експерт по прилагане на ИТИ подхода.

Обучението е част от индикативната програма на НСОРБ-Актив за организиране и провеждане на тематични и специализирани обучения, работни групи и семинари, участия в програми/посещения в страната и чужбина за обмяна на опит във връзка с прилагането на интегрираното териториално развитие от общините, бенефициенти на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. 

« Назад
Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30