Повече от 300 експерти от общините
Повече от 300 експерти от общините
Повече от 300 експерти от общините
Повече от 300 експерти от общините

участват в събитието с най-дългогодишна история в календара на НСОРБ - Националната среща на финансистите, която се организира от неговото търговско дружество НСОРБ-Актив. Тази година тя се провежда от 18 до 20 май 2022 г. в к.к. „Албена“ .

Първия ден от Събитието започна с паралелните работни групи за финансисти, данъчни и счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори.

Финансистите на общини обсъждаха възможните модели за актуализация на изравнителните механизми по финансовите взаимоотношения между държавата и общините в рамките на държавния бюджет, предвид обявената от правителството предстояща актуализации на държавния бюджет и в хода на преговорите по ЗДРБ за 2023 г. Участието на Министерството на финансите беше дистанционно, а в работната група се включи г-жа Евгения Петкова, началник-отдел в дирекция „Финанси на общините“. Модератор на групата бе Надя Каратова, заместник-кмет на община Кюстендил и заместник-председател на постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост към Сдружението. Тя представя въпроси по темата за изравнителните механизми и възможните модели за тяхната актуализация – тема, коментирана години наред.

Валентин Велчев, заместник-кмет на община Търговище представи проекта на Наредбата за ТБ, изпратен от МФ за предварително становище миналата седмица и разпространен от Сдруженито към общините за предоставяне на нашите предложения по него.

Същата тема бе обсъдена и в работната група на данъчните експерти. В нея модератор бе Мария Йозова, заместник- кмет на община Габрово, която представи Проекта на Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в ЗМДТ,

Димитър Иванов, Дирекция "Общинска данъчна дирекция", община Хасково представи тесните места в ЗМДТ за по-пълно облагане на имуществата. Други теми, подложени на дискусия бяха моделите за субсидиране на общините, проблемите в системата на местните данъци и перспективите за разширяване портфолиото на предоставяните електронни услуги. Тази година във са и важни за общините въпроси, свързани с финансирането и администрирането на процесите, свързани с управлението на отпадъците.

Във фокуса на внимание бяха и електронните услуги и електронния обмен на данни- междурегистров обмен и надграждане на възможностите на системата за сигурно електронно връчване; заявяване на общински електронни административни услуги и разплащане чрез централен виртуален ПОС терминал). В панела участва заместник-министър Александър Йоловски и Ивайло Стефанов от Министерството на електронното управление.

Мариян Маринов, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и директор дирекция „Бюджет и финанси“, община Велико Търново бе модератор на Работната група на счетоводителите, вътрешните одитори и финансовите контрольори.    

В панела с участието на Васил Певичаров от Министерството на електронното управление бяха представени ангажиментите на общините по чл.7г, ал.2 от ЗЕУ за предоставяне на документи и информация (тригодишни бюджетни прогнози; проектобюджети за следващата година; утвърдени годишни бюджети и извършените промени по тях; текущи и годишни отчети) и предварително съгласуване на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии.

Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО) и тяхното впечатления от работата си с нея бе обсъдена с участието на Димка Кирацова, Илияна Велчева, Илияна Методиева, „Информационно обслужване“ АД

Спецификата в отчетността на дълготрайните активи представи Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство.

Във втория ден членовете на Управителния съвет на Сдружението  Владимир Георгиев - кмет на община Самоков и Златко Живков - кмет на община Монтана и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обсъдиха с експертите от страната параметрите за предстоящите преговори по актуализацията на бюджета за 2022 г. и предстоящите разговори с правителството за държавния бюджет 2023, общинските финанси в условията на множество от кризи, както и краткосрочните задачи и взаимодействие за подобряване взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините. От Министерството на финансите онлайн се включи Жени Начева, директор дирекция „Финанси на общините“.

По темата „Одитната дейност – ключов фактор за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси“  се включиха председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков,  заместник министрите на финансите – Росица Велкова и на електронното управление – Александър Йоловски, директорът на АДФИ д-р Стефан Белчев. Модератор на сесията бе Валентин Димитров -  член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево.

В третия ден темите бяха за подкрепата за общинските инвестиции и дейности от европейски източници на финансиране - национални (оперативни) програми; Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони; Планът за възстановяване и устойчивост. Те бяха очертани от Веселка Иванова, началник-отдел „Програми и проекти на общините“ в НСОРБ.

Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ-  Надя Данкинова представи  Българската инвестиционна и координационна платформа – как и кои от общинските проекти могат да бъдат финансирани?

« Назад
Календар на събитията

юни 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
  Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО` 2023“ - ден 1/3
 • 20
  Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО` 2023“ - ден 2/3
 • 21
  Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО` 2023“ - ден 3/3
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2