Обсъждат се промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация; конкурсите за държавни служители и в ПМС №304 от 2019 г., НПКПМДС, НУРОИСДА, НДЗДС

В момента се провеждат обществени консултации по две постановления за изменение на нормативни актове на МС и в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

1.      В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, промяната, която засяга общините е увеличението на минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени и разширяване на диапазоните по степен на основната заплата в по-ниските нива на заплащане.

Предвижда се промените да влязат в сила от 1 май 2021 г.

Повече информация можете да намерите на:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5831

2.      Другата промяна е свързана с провеждането на конкурси за държавни служители, с която се предлага подобряване на прозрачността и обективността на конкурсните процедури и създаване на възможност централизирани тестове да се използват по преценка на органа на назначаване в конкурсните процедури и в процедурите за конкурентен подбор и мобилност.

Освен това е публикуван и отделен Консултационен документ, в който се търси мнението на заинтересованите страни относно:

 • подаването на документи от кандидатите по алтернативни начини;  
 • съдържание и критерии за оценка на тест, писмена разработка, практически изпит и концепция за стратегическо управление и развитие като начини на провеждане на конкурса;
 • необходимостта от вътрешни правила за конкурсите и тяхното съдържание.

Пакетът документи, свързан с промени в конкурсната процедура, можете да намерите на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5892

След приемането на обсъжданите промени НСОРБ-Актив ще организира обучение за практическото им прилагане.

Покана и информация с условията за участие ще бъде своевременно изпратена до общините и ще бъде качена на https://namrb-activ.org/.

Ако имате идеи и предложения за включването и на други теми, изпращайте ги на e-mail адрес: activ@namrb-activ.org

« Назад
Календар на събитията

април 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Дискусионен форум "Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи."
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2