Обучение „Подготовка на общинските бюджети”
Обучение „Подготовка на общинските бюджети”
Обучение „Подготовка на общинските бюджети”
Обучение „Подготовка на общинските бюджети”

119 участници от 93 общини се включиха в традиционното обучение  „Подготовка на общинските бюджети 2021“, което се проведе дистанционно на 20 януари 2021 г.

В обучението,  с което  НСОРБ-АКТИВ  откри годишния си събитиен календар с форуми за експертите от общините, се включиха финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, представители на второстепенни разпоредители, ресорни заместник-кметове, общински съветници.

Темите в програмата на форума и тази година бяха с фокус върху финансовата рамка за предстоящата година, подготовката на общинските бюджети и възможностите за намиране на по-добри и ефективни решения при разработването и изпълнението им.

От Министерството на финансите темите бяха представени от Евгения Петкова, Нели Грозданова и Гергана Тонова от дирекция „Финанси на общините“ . В дискусията по проблемите на общинското образование и тяхното отражение върху планирането на финансите на местно ниво участие взеха  Дима Коцева – началник отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“ и Камен Йорданов – държавен експерт в дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева при откриването на форума благодари на всички участници за активното сътрудничество с екипа на НСОРБ. На основата на  своевременно подаваната информация от общините Сдружението формулира важни за тях предложения, които в последствие бяха отразени в промените в действащото законодателство. По този начин  през 2020 г. бе постигната по-голяма гъвкавост и оперативност в процеса на вземане на решения на местно ниво, бяха осигурени повече средства за общините от субсидии, в много сектори бяха повишени стандартите за делегираните от държавата дейности и бяха осигурени средства за компенсиране на разходите по прилагане на противоепидемичните мерки.

Постигнатите параметри на общинските финанси в Бюджет 2021 гарантират ръст на средствата по всички основни елементи на бюджетните взаимоотношения: общата субсидия за делегираните от държавата дейности е обезпечена с ръст от  близо 679,3 млн. лв, общата изравнителна субсидия нараства с 22,4 млн. лв. С 25 млн. лв. е повишена целевата субсидия за капиталови разходи, а с 5 млн. лв. – целевите трансфери за зимно поддържане на общинските пътища.

По време на обучението бяха очертани и основните предизвикателства, справянето с които е приоритет през настоящата година: нов подход при планирането на средствата за населените места в контекста на последните промени в ЗМСМА и постепенното преминаване към нов механизъм за определяне размера на такса „битови отпадъци“.

За първи път срокът за внасяне на общинските бюджети е с 25 дни по-дълъг от обикновеното, което дава възможност на общините да проведат по подходящ начин и при достатъчно публичност обсъждането на един от основните документи за всяка местна администрация.

« Назад
Календар на събитията

май 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6