Експертни обучения по заявка на общините

По заявка на община Перник, на  29  и 30 септември  „НСОРБ-Актив“ организира обучения за общинските експерти, ангажирани с изпълнението и управлението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ .

Обученията бяха  по 3 теми:

 • Управление и отчитане на проекти;  
 • Работа с ИСУН 2020;
 • Практически и правни проблеми и най-често допускани грешки по прилагането на ЗОП и ППЗОП.

Лектори в обученията бяха експерти с професионална квалификация и доказан опит в областите, от които бяха темите, предмет на обученията.

« Назад
Календар на събитията

октомври 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1