Обучение за прилагане на Закона за държавните помощи от общините
Обучение за прилагане на Закона за държавните помощи от общините
Обучение за прилагане на Закона за държавните помощи от общините
Обучение за прилагане на Закона за държавните помощи от общините
Обучение за прилагане на Закона за държавните помощи от общините

В дните 16 и 17 юли в гр. София „НСОРБ-Актив“ ЕООД проведе обучение за практическото прилагане на Закона за държавните помощи от общините.

Участниците в него бяха експерти, ангажирани с финансовото управление и контрол и с подготовката и управлението на проекти, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Лектори на обучението бяха  Мария Веселинова, началник-отдел, Зоя Василева държавен експерт и Ивелина Кирилова, главен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите

Бяха представени и дискутирани теми относно процедурната и правна рамка, задълженията на администраторите на помощ, като акцент ще бъде поставен върху най-често прилаганите от общините режими: правилата за прилагане на услугите от общи икономически интерес (УОИИ) и режима на минимални помощи.

Обсъдени също така бяха и най-често срещаните казуси с държавните помощи по проекти и програми, финансирани със средства от ЕС; при разходване на държавен бюджет и при изразходване на общински бюджет.

« Назад
Календар на събитията

май 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6