Обучение "Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“
Обучение "Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“
Обучение "Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“
Обучение "Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“

40 общински експерти от цялата страна, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени поръчки, участваха в обучение по прилагане на промените в Закона за обществените поръчки, както и работата в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Форумът се проведе на 24 и 25 юни 2020 г. в хотел „Гергини“, при стриктно спазване на правилата за социална дистанция и съблюдаване на въведените противоепидемични мерки в страната. Негов лектор бе Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП).

В програмата бе застъпено представяне на новите моменти във вътрешните правила по ЗОП, прогнозиране и планиране на обществените поръчки, отражение на електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.

Съществен момент в обучението бе практическата симулация на работа с ЦАИС „ЕОП“ с демонстрация на основните функционалности, алгоритъм и правила за работа със системата.

Освен придобиване на практически умения за подготовката и провеждането на една обществена поръчка изцяло по електронен път, участниците имаха възможност да задават въпроси и да се дискутира по темите, така че обучението да бъде максимално ефективно за тях в справянето с всички предизвикателства в нормативната уредба и практиката, предвид измененията в ЗОП и Правилника за приложението му. 

« Назад
Календар на събитията

май 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6