Практически семинар „Правила и процедури за кандидатстване с проекти за финансиране от РФРГ"

На 16 и 17 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново, НСОРБ-Актив ЕООД, съвместно с Регионален фонд за градско развитие, избран за Фонд за градско развитие за регион Северна България, проведе практически семинар „Правила и процедури за кандидатстване с проекти за финансиране от Регионален Фонд Градско развитие (РФРГ)“.

Регионален фонд за градско развитие, собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс, ще разполага с 130.4 млн. лв. за финансиране на проекти за градско развитие на територията на градовете от Северна България, конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, проекти за туристическа инфраструктура, свързана с недвижими културни ценности с категория „национално или световно значение“ и спортна инфраструктура.  

Финансирането е насочено към широк кръг потенциални бенефициенти/крайни получатели: общини и общински предприятия и търговски дружества; частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и др.

С темите, предвидени в програмата, участниците имаха възможност да получат практически съвети как да извървят успешно пътя от проектната идея до сключването на договор за предоставяне на финансиране; как да бъде структуриран техния проект и да изготвят бизнес план; как да изпълнят проекта и да управляват новосъздадените активи.

 

« Назад
Календар на събитията

юни 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 1/3
 • 28
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 2/3
 • 29
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 3/3
 • 30