Междинни оценки на Общинските планове за развитие 2014-2020

Съгласно чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие до края на 2017 г. общините трябва да изготвят междинни оценки на общинските планове за развитие 2014-2020.

НСОРБ-Актив ЕООД разполага с подготвен екип от експерти, отговарящ на изисквания за образование, опит и квалификация за извършването на междинна оценка и при необходимост – актуализация на Вашия общински план за развитие (ОПР).

Междинната оценка и/или  актуализацията на ОПР ще бъдат изготвени от НСОРБ-Актив съгласно условията и реда, определени в ЗРР, ППЗРР и Методическите указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Запитвания, допълнителна информация и въпроси на: e-mail activ@namrb.org или тел. 02/934 34 467, 468.

 

На 13 юни 2017 г. в гр. Хасковоо експерти от екипа на НСОРБ-Актив представиха проект на Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на 2014-2020 на община Хасково.

В дискусията по време на Кръглата маса се включиха експерти от администрацията на община Хасково, представители на структури на централната власт, местния бизнес и НПО.

 

« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2