Реставриране, обновяване и опазване на Разложкото културно наследство

Възложител: община Разлог

Обхват на консултантската услуга: разработване на формуляр за кандидатстване и съответните приложения към него; окомплектоване на проектното предложение и проверка на административното съответствие; подготовка и/или съгласуване на всяка необходима допълнителна информация в процеса на оценка на проектното предложение, която може да бъде поискана от оценителната комисия; подготовка на изискваните от Програмния оператор промени по бюджета и формуляра за кандидатстване след подаване на проектното предложение преди подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014;

Бюджет на проектното предложение: 298 898 лева

Статус на проектното предложение: одобрен, в резервна листа

Референция:

« Назад
Календар на събитията

март 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31