Изготвяне на Планове за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г.

Една от важните и неотложни задачи за общинските администрации през 2020 г. e своевременното стартиране на процеса по изготвяне на Плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г.

„НСОРБ-Актив” може да бъде Ваш помощник и партньор в разработването и приемането на Плана за интегрирано развитие на Вашата община и на Програмата за неговата реализация.

При проявен интерес, ние бихме могли да се ангажираме както с пълния набор от дейностите по изработване, обсъждане и приемане на Плана, така и с конкретни консултантски и изпълнителски дейности, свързани с отделни елементи на процеса, като:

 • изготвяне и съгласуване на анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
 • разработване, съгласуване и обсъждане на стратегическата част на плана - на целите и приоритетите за развитие в периода 2021-2027 г.;
 • идентифициране на партньорите и заинтересованите страни, организиране на общественото обсъждане на проекта на плановия документ при
 • съгласуване на приоритетни зони за въздействие съобразно приоритетите на Общия устройствен план;
 • разработване и обсъждане на Програмата за реализация на Плана, описание на интегрирания подход за развитие, съставяне на индикативен списък на важни за общината проекти и на индикативна финансова таблица;
 • формулиране на мерки
 • планиране на необходимите действия и разработване на индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана.

Запитвания за индивидуални оферти изпращайте на e-mail адрес: activ@namrb.org

За допълнителна информация и разяснения по нашето предложение, можете да се обръщате към Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД, тел. 02/ 94 34 467 (468).

Календар на събитията

април 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Обучение ЗОП - ден 1/2
 • 24
  Обучение ЗОП - ден 2/2
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3