Консултации и услуги по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни

Услуги на „НСОРБ – Актив“ ЕООД (съвместно с Ърнст и Янг) за подпомагане на общините по осигуряване на съответствие с Общия регламент за защита на личните данни:

 1. Преглед, препоръки и съдействие при разработването на вътрешни политики и процедури в Общината, които могат да включват:
 • Политики за поверителност, ръководство за защита и процедури във връзка със събирането на лични данни на служители и граждани;
  • Процедури за обмен на информация между служителите;
  • Процедури за обмен на информация с други органи;
  • Процедура за реагиране в случаи на събития, застрашаващи защитата на личните данни и нарушения, свързани с лични данни;
  • Процедури за съхранение, архивиране и унищожаване на документи, включително номенклатура на сроковете;
  • Процедура, свързана с телекомуникации и отдалечен достъп;
  • Процедури за информационна сигурност;
  • Политика за уебсайт;
  • Процедура за определяне ролите и задълженията, контрол, мониторинг на обработка на лични данни и ръководство;
  • Процедури за уведомяване на надзорния орган;
  • Политики, свързани с правата на субекта на лични данни, включително основания за отказ да бъде уважена молбата на субекта;
  • Други политики и процедури, според конкретните специфики на дейността на съответната община.
 1. Преглед и препоръки за развитие, промени и събиране на вътрешни документни, в това число:
  • Форми за предоставяне на съгласие, когато това е приложимото основание;
  • Изготвяне на критерии и рамка за извършване на оценка на въздействието (при необходимост);
  • Изготвяне и съдействие при попълването от служители на Общината на регистрите на дейностите по обработване;
  • Изготвяне на проекти на документи във връзка с искания на субекти и отговори;
  • Уведомления за поверителност до кандидати за работа, служители, пациенти, посетители на уебсайт, други представители на контрагенти и други категории субекти според дейността
 2. Актуализация на ключовите договори с обработващи данни, в зависимост от относимостта им към защитата на личните данни.
 1. Препоръки за привеждане на ИТ системите, техническите и организационните практики, с изискванията на Регламента и националното законодателство, в това число във връзка с видеонаблюдение, нива на достъп до информация, канали за комуникация с външни организации.

Посочените услуги се разработват съвместно и с участието на служители от общиина.

Услугите се предоставят срещу заплащане. Цената се определя в зависимост от вида, обема и обхвата на избраните от съответната община услуги.

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт

Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2