Консултации по казуси и въпроси относно финансовите корекции

„НСОРБ-Актив“ предлага на общините следните услуги:

 • Консултации и изготвяне на разяснения по чл.63, ал.1, т.3 от ЗУСЕСИФ, когато Управляващият орган на съответната оперативна програма има съмнение за нередност, отнасяща се до разходи, включени в исканията за междинни или окончателни плащания;
 • Консултации и изготвяне на възражения по основателността и размера на предложената финансова корекция по реда на чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ преди налагането на финансовата корекция.

Изготвяне на жалба срещу решение на УО на съответната оперативна програма (при необходимост):

 • За отказ за верификация на разходи, включени в исканията за междинни или окончателни плащания, поради съмнение за нередност

или

 • За определяне размера на финансова корекция, както и от процесуално представителство пред съд, „НСОРБ-Актив“ може да ви свърже с юрист/адвокат, с опит и експертиза в областта на обществените поръчки и ЗУСЕСИФ.
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2