Над 200 участници в Националната среща на секретарите на общини
Над 200 участници в Националната среща на секретарите на общини
Над 200 участници в Националната среща на секретарите на общини
Над 200 участници в Националната среща на секретарите на общини
Над 200 участници в Националната среща на секретарите на общини
Над 200 участници в Националната среща на секретарите на общини

Участници от 138 общини и райони събра Четвъртата национална среща на секретарите на общини, която се проведе в гр.София на 23 и 24 юли.

Участниците в събитието бяха поче от 200 -  освен секретари на общини, директори на дирекции ГРАО, а също така и експерти, пряко ангажирани в организацията и провеждането на избори, така и с предоставянето на административни услуги.

В първия ден на Срещата се проведе Национален форум – кръгла маса, организиран по предложение на Централната избирателна комисия към НСОРБ. Този съвместен панел от Събитието имаше  за цел обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Дискусията с членовете на Централната избирателна комисия бе след официалното откриване на Срещата от г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението и в нея участваха председателят й Стефка Стоева, зам. председателят - Кристина Стефанов, секретарят - Севинч Солакова, както и членовете на ЦИК - Александър Андреев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Емил Войнов, Ивайло Ивков.

Акцентите в нея бяха установените пропуски и изводи от произведените избори за членове на Европейки парламент; промените в Изборния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това нови моменти в организационно-техническата подготовка на предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове. Бяха обсъдени и ангажиментите и отговорностите на общините по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Вторият ден от Срещата на секретарите продължи с други актуални теми, свързани с работата на общинската администрация:

 • Ангажименти на общините по предвидените мерки на актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление и на Пътната карта за нейното изпълнение;
 • Централизираните регистри, в които общините ще попълват свои данни;
 • Оигуряването на условия за предоставяне на електронни услуги и служебен обмен на информация между администрациите;
 • Платформата за достъп до обществена информация – функционалност и възможности;
 • Необходимите стъпки за актуализация на паролите за достъп до ИС „Единство 2“ на Нотариалната камара след произвеждането на местните избори.

 

Дискусионните форуми бяхас участието на Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ и Ради Куртев, експерт в дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“, ДАЕУ.

В събитието  се включиха също Мария Цанкова, Ваня Новакова и Емилия Александрова, държавни експерти в дирекция „Модернизация на администрацията“, АМС и Венцеслав Кожухаров, експерт „Електронно управление“, НСОРБ.

Станка Делчева, Агенция „Стратегма представи обобщени данни от извършения анализ на нормативната уредба, свързан с вменени ангажименти на кметовете на общини и общинските съвети по проект „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”.

 

 

 

« Назад
Календар на събитията

февруари 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1