Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества

се проведe за шести път на 21 и 22 февруари 2019 г. Тази година събитието се осъществява с домакинството на община Казанлък. Генерален спонсор е Трафик пътна сигнализация.

Потенциалът и възможностите за по-ефективно участие на общинските предприятия и търговски дружества в стопанската дейност на общината, подкрепа на инвестиционните приоритети на общините от страна на държавата и как общинските предприятия и дружества могат да бъдат успешни бенефициенти на европейските фондове чрез прилагането на финансови инструменти са само част от темите, включени в програмата, които бяха разглеждани в първия ден на събитието.
 
Също така, НСОРБ представи своите проекти като възможност за общинските предприятия и търговски дружества да се включат по-активно в планирането и прилагането на европейските приоритети за местно развитие. Домакинът – община Казанлък сподели с участниците със своите политики за по-ефективно предоставяне на публични услуги и подобряване качеството на живот.
 
Участниците имаха възможност да се запознаят с модерни средства, оборудване, технологии и решения, свързани с комуналните дейности, благоустройство, управление на отпадъците, поддръжка на общинската инфраструктура. Беше представена информация и бяха демонстрирани съвременните възможности на средствата за сигнализация за пътната безопасност и организация на движението,  иновативно осветление на градското пространство, решения за управление на проблемите на околната среда. В отделен форум бе представено и иновативно паркинг решение за българския град –  ресурс, с който местните власти могат да подкрепят своите общности.
Фирмите-участнички представиха експертен опит и ценна информация по значими за местното самоуправление и предприемачеството теми, а също и съдействаха за конкретни възможности за съвместна дейности и реализиране на проекти и инициативи с местните власти.
 
Вторият ден от Срещата започна с „изнесен” работен форум - превърналото се в традиция представяне на обекти и услуги от страна на общината-домакин.Участниците имаха възможност да се запознаят с дейността и услугите, които се управляват и предоставят от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“. Те посетиха претоварната станция и наблюдаваха демонстрация на сепариращата инсталация на община Казанлък.
 
В последната за Събитието работна сесия бяха разгледани и взаимоотношенията на общинските стопански субекти със собственика и вътрешния одит и системите за финансово управление и контрол като инструменти за ефективно и ефикасно управление на общинските предприятия и търговски дружества, както и приложението на биотехнологиите за разрешаване на проблеми в пречиствателни станции, сметосъбирането, депата за събиране на отпадъци и други проблеми при замърсяване на околната среда.
 
 
« Назад
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1