Десета национална среща на експертите по програми и проекти от общините, 7 - 9 ноември, к.к. Боровец

Събитието се организира в партньорство с община Самоков, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин. Участниците са близо 250, след които общински съветници, кметове, заместник-кметове и техните екипи, ангажирани в разработването и управлението на проекти, съфинансирани със средства от ЕС.

Срещата стартира с Открито съвместно заседание на ПК на НСОРБ „Управление на европейските фондове“ и „Земеделие, гори, селски и планински райони“, в което заседание бяха подложени на обсъждане напредъка в изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основните предложения на Европейската комисия по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и предстоящите дейности на НСОРБ за подкрепа на общините при изпълнението на проекти по ЕСИФ.  

Дискусиите по тези теми намериха продължение и във всички последвали форуми от програмата на Срещата, като специално внимание в пленарната сесия при откриването беше отделено на предстоящия програмен период и възможностите за финансиране на общинските проекти. Приветствия към участниците отправиха Владимир Георгиев, кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. Сред темите, които двамата коментираха, бяха предложенията на Европейската комисия по Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 година, въпроса с парите за развитие на селските райони и критериите за формирането на ресурса за трансгранично сътрудничество.

Форумът продължава с дискусии по постигнатото до момента в изпълнението на ОП, възможните съвместни дейности между общините и Управляващите органи на Оперативните програми за минимизиране на допусканите грешки, намаляване на административната тежест и ускоряване на договарянето и изпълнението на общинските проекти.

В Срещата участват представители на ОП „Региони в растеж“, Програми за териториално сътрудничество, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП за храни и/или основно материално подпомагане, ОП „Околна среда“, ДФ „Земелие“, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, представители на Фонд мениджър на финансови инструменти в България, на Фонд за устойчиви градове (ФУГ), фонд посредник на Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България, и на Регионален фонд за градско развитие (РФГР), фонд посредник на Фонд за градско развитие за Северна България.

« Назад
Календар на събитията

юли 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Национална среща на секретарите на общини - ден 1/2
 • 24
  Национална среща на секретарите на общини - ден 2/2
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4