Община Банско - домакин на Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
Община Банско - домакин на Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
Община Банско - домакин на Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
Община Банско - домакин на Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
Община Банско - домакин на Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
Община Банско - домакин на Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

От 24 до 26 октомври 2018 г. за втора година се провежда Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на община Банско.

Събитието си поставя за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт.

Форумът бе открит от г-н Георги Икономов, кмет на община Банско, Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и и Георги Георгиев, председател на УС на НАСО.

В Работната среща за обсъждане мерките за подобряване взаимодействието между общините, МОН и МТСП участват директорите на Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Румяна Петкова, изпълнителен директор и Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Соня Мелоян, директор дирекция „Организация и контрол“ и Благовеста Борчева, началник-отдел, дирекция „Приобщаващо образование“, МОН.

Участници в събитието са близо 150 представители на общините – експерти, началник-отдели, директор дирекции и ресорни заместник-кметове от общинските администрации; председатели и членове на комисии в общинските съвети, както и доставчици на услуги и представители на НПО.

В програмата са включени за обсъждане отговорностите и правомощията на общините, предвидени в новото социално законодателство, възможностите за подкрепа на общинските социални политики с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така, в акцентите са предстоящите задачи за ефективно предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност и подхода за определяне на стандарт за услугата „Приемна грижа“. Сред темите за дискусия по време на Събитието са и параметрите на Бюджет`2019 за общинските социални и здравни услуги и интегрираният подход за взаимодействане при предоставянето на социални услуги.

Община Банско като домакин представя своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални и здравни обекти.

« Назад
Календар на събитията

юли 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Национална среща на секретарите на общини - ден 1/2
 • 24
  Национална среща на секретарите на общини - ден 2/2
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4